ZŠ Milešovice

Základní škola a Mateřská škola Milešovice, PO, okr. Vyškov. Milešovice 112, 683 54 pošta Otnice.

 • Základní údaje
 • Předpisy a dokumenty
 • Školská rada
 • Informace rodičům
 • Fotogalerie
 • Informace rodičům

  Fotografování


  Nabídka fotografování - 2.11. (3.29 MB)

  Výběrové řízení


  Výběrové řízení na místo speciálního pedagoga v ZŠ (190 kB)

  Výběrové řízení na místo učitele(ky) a místo vychovatele(ky) (543 kB)

  Změna v odhlašování obědů od 1.1.2017

  Oběd lze odhlásit každý den nejpozději do 6:30 hod. pouze SMS zprávou na mobilní telefon, číslo: 604 105 269 nebo na e-mail: sj.milesovice@seznam.cz

  Portál Proškoly.cz

  Vážení rodiče,
  v loňském školním roce jsme pro vaše děti zajistili přístup na portál www.proskoly.cz, na kterém najdou řadu testů, dotazníků a procvičování vhodných i na domácí přípravu do školy.

  Testy jsou zaměřené také na procvičování českého pravopisu a základní slovní zásoby z angličtiny a němčiny. Naleznou zde také mnoho úloh na rozvoj logiky, paměti, prostorové představivosti apod.

  Žáci závěrečných ročníků mohou navíc využít jedinečný dotazník volby povolání usnadňující rozhodování při volbě střední školy.

  Všechny testy mohou Vaše děti využívat doma ZDARMA!

  Přístupové údaje obdrželi žáci od svých učitelů. Přejeme Vašim dětem, aby jim portál Proškoly.cz dobře sloužil jak pro přípravu do školy, tak i pro zábavu.

  Organizace školního roku 2016 - 2017

  1. 9. 2016začátek školního roku
  26. 10. 2016 a 27. 10. 2016podzimní prázdniny
  23. 12. 2016 - 2. 1. 2017vánoční prázdniny
  2. 2. 2017ukončení 1. pololetí
  3. 2. 2017jednodenní pololetní prázdniny
  13. 3. 2017 - 19. 3. 2017jarní prázdniny
  13. 4. 2017 - 14. 4. 2017velikonoční prázdniny
  30. 6. 2017ukončení 2. pololetí
  1. 7. 2017 - 3. 9. 2017letní prázdniny

  Omlouvání nepřítomnosti žáků

  Na základě §50 odst. 1 zákona 561/2004 Sb. je zákonný zástupce žáka povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Rodiče omluví žáka písemně nebo telefonicky v ředitelně školy, bezprostředně po návratu žáka do školy ještě písemně třídnímu učiteli, a to na omluvném listu v žákovské knížce. Žádost o uvolnění z předem známých důvodů podávají rodiče předem písemně třídnímu učiteli (uvolnění na 1 den) a řediteli školy (na více dní).

  Jídelníček

  Aktuální jídelníček jídelny ZŠ a MŠ Milešovice.

  Aktuální jídelníček (51 kB)

  Jídlení lístky jsou vystaveny i na adrese:
  https://www.jidelna.cz/jidelni-listek/?jidelna=1322

  Při ručním vyhledání jděte na www.jidelna.cz, do výběru jídelny napište Milešovice a klikněte na "Hledej".

  Projekty

  Zapojili jsme se do projektů Celé Česko čte dětem, Ovoce do škol a EU peníze školám.

  EU peníze školám

  Výukové programy (27 kB)

  Aktivní škola

  Mléko v evropských školách   Les ve škole   Nový čtenář pro základní školy


  Celé Česko čte dětem

  Inkluzivní vzdělávání v ZŠ a MŠ Milešovice

  Naše škola realizuje projekt Inkluzivní vzdělání v ZŠ a MŠ Milešovice, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001929, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

  Z finančních prostředků hradíme tyto aktivity:

  • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 32 hodin - Matematická gramotnost
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 56 hodin - cizí jazyky
  • Čtenářský klub pro žáky ZŠ
  • Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
  • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
  • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ
  • Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ
  • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ
  • Školní asistent – personální podpora MŠ

  Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

  Tento projekt je spolufinancován EU.

  EU a MŠMT
  Základní škola a Mateřská škola Milešovice - ekatalog.czZákladní školy - ekatalog.cz

  Copyright © 2009 - 2020 Základní škola a Mateřská škola Milešovice